Verbouwing

Opdrachtgever verstrekt een aannemer op basis van ruwbouw opdracht tot een omvangrijke verbouwing. Een architect stelde het bestek op. De UAV 1989 is van toepassing verklaard. Opdrachtgever en architect voeren samen directie.

De verbouwing verloopt traag. De aannemer verschijnt regelmatig niet op het werk. Er ontstaat lekkage en waterschade. De vereiste werkplanning wordt niet gemaakt. De opdrachtgever vraagt bij herhaling naar de opleverdatum; april was de afspraak. Men pakt de aannemer niet stevig aan, vrezend voor meer vertraging. In augustus kondigt de aannemer de oplevering aan. De architect verzorgt de opname en overhandigt een week later de opnamelijst aan de aannemer. De opdrachtgever bestrijdt de diverse meerwerkclaims. Hij houdt twee betalingstermijnen in, meldt in een brief aan de aannemer dat er niet is opgeleverd, dat de boeteregeling zal worden toegepast voor de termijnoverschrijding en dat het meer/minderwerk niet wordt goedgekeurd. De aannemer eist betaling van openstaande facturen; tussen april en augustus heeft de opdrachtgever derden toegang verleend voor de afbouw.

Partijen schakelen een bemiddelaar in en die voert gesprekken met hen beide samen en apart. Zij willen niet verder onderhandelen. De bemiddelaar biedt hen dan aan om als deskundige bindend advies te verstrekken. Hiermee wordt ingestemd op basis van een bindend adviesovereenkomst. Het advies, met een inventarisatie van de geschilpunten, wordt twee weken later voorgelegd. De geboden oplossingen zijn vanuit de bouwregelgeving onderbouwd. Op deze basis rekenen de partijen een week later volledig met elkaar af. Het hele hiervoor geschetste proces heeft zich in ruim een maand voltrokken.