mr. R.A.P. (Ruud) Schouwaert

mr. R.A.P. (Ruud) Schouwaert

Focus 
Nuchter, resultaatgericht en praktisch maar zorgvuldig. Een benadering vanuit die kernwoorden blijkt effectief bij de oplossing van conflicten in de gebieds- en projectontwikkeling, ervaar ik al vele jaren in mijn praktijk. Dat het daarbij altijd gaat om mensenwerk is iets wat in mijn beleving te allen tijde voorop hoort te staan.

Achtergrond en ervaring
Sinds een groot aantal jaren ben ik werkzaam in de ruimtelijke- en projectontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Tijdens mijn loopbaan tot nu toe heb ik veel ervaring opgedaan aan zowel de publieke als aan de private kant. De afgelopen 11 jaar ben ik werkzaam als directeur ruimtelijke ontwikkeling en grondbedrijf bij een middelgrote (ontwikkel)gemeente en als directeur van een tweetal publiek-private ondernemingen. In die functie ben ik zowel op inhoud als op proces verantwoordelijk voor de realisering en herstructurering van grote bouwprojecten, bedrijventerreinen, maatschappelijk vastgoed en infrastructurele projecten. Als (vicevoorzitter) van Raden van Commissarissen bij woningcorporaties heb ik veel ervaring in het houden van toezicht opgedaan.

In mijn freelance adviespraktijk die ik daarnaast voer, ben ik vanuit mijn juridische achtergrond ook nadrukkelijk op de juridische en beleidsmatige inhoud bezig. Daarin adviseer ik partijen in kwesties van contractvorming en -ontbinding, kostenverhaal en vraagstukken van bestuursrechtelijke aard. Daarbij is de nadruk in de loop van de tijd steeds meer op conflictbemiddeling komen te liggen. Als mediator (MfN gecertificeerd), rechter-plaatsvervanger en voorzitter van bezwarencommissies ben ik met partijen altijd op zoek naar een oplossing van waaruit doorgewerkt kan worden.

Werkwijze
In mijn aanpak van conflictbemiddeling gebruik ik geen standaard-format. Elke kwestie is op zijn eigen manier uniek, zo is mijn ervaring. Als geregistreerd en gecertificeerd mediator werk ik vaak langs de lijn van mediation. Soms blijkt het effectiever om een rol te kiezen als begeleider van onderhandelingen, inhoudelijk adviseur en/of het geven van een second opinion. In alle gevallen zijn de vrijwilligheid van partijen, de vertrouwelijkheid en mijn neutrale rol als projectbemiddelaar essentieel. Deze uitgangspunten worden ook vastgelegd in de overeenkomst die de basis vormt voor mijn werkzaamheden. De wens van partijen is vervolgens voor mij het uitgangspunt voor de verdere aanpak. Een rode draad daarin is dat we op zoek gaan naar belangen achter posities en dat ik partijen regelmatig zal vragen om als het ware “een stapje terug te doen” om vervolgens met enige afstand te kijken naar de kwestie die hen verdeeld houdt. Het opdelen van het geschil in overzichtelijke onderdelen blijkt daarbij vaak behulpzaam. Ook de vraag of een juridische procedure de betreffende kwestie tussen partijen echt oplost draagt vaak bij aan hun bereidheid om samen onder mijn begeleiding op zoek te gaan naar een werkbare en snelle oplossing. Ik help partijen bij de ordening van hun vraagstuk en desgewenst bij de redactie van de vaststellingsovereenkomst.

r.a.p.schouwaert@deprojectbemiddelaar.nl

06 4608 6456