Praktijkvoorbeelden

Bouwgeschil

Tussen een internationale onderneming en een aannemersbedrijf ontstond een geschil over de gang van zaken tijdens de bouw van enkele nieuwe grootschalige voorzieningen. Het financieel belang was groot. Een rechtszaak volgde. Halverwege de procedure kwam het idee op om bemiddeling te proberen. Er werd gekozen voor een aanpak van twee aaneengesloten dagen van gezamenlijk overleg, … » lees meer