Praktijkvoorbeelden

Verbouwing

Opdrachtgever verstrekt een aannemer op basis van ruwbouw opdracht tot een omvangrijke verbouwing. Een architect stelde het bestek op. De UAV 1989 is van toepassing verklaard. Opdrachtgever en architect voeren samen directie. De verbouwing verloopt traag. De aannemer verschijnt regelmatig niet op het werk. Er ontstaat lekkage en waterschade. De vereiste werkplanning wordt niet gemaakt. … » lees meer

Bedrijfsverzamelgebouw

Janssen (J) wilde investeren in een bedrijfsverzamelgebouw, ook geschikt voor zijn eigen zaak. Hij koos voor een pand met een zogenoemde industriële uitstraling en kocht een stuk grond vlak langs de snelweg. Een aannemer gaf een offerte af. De financiering was snel rond. Het gebouw zou binnen 12 maanden opgeleverd worden. J vertrouwde de aannemer … » lees meer

Niet bindend advies

Projectbemiddeling kan een goede functie vervullen bij lopende bouwprojecten waarbij de verhoudingen tussen de opdrachtgever en de aannemer volledig verstoord zijn geraakt. Zo is één van de aangesloten projectbemiddelaars eens betrokken geweest bij een geschil tussen een projectontwikkelaar en een aannemingsbedrijf waarbij het werk nog ongeveer een jaar had te gaan om tot oplevering te … » lees meer

Projectontwikkeling

Een gemeente verkocht grond. Een projectontwikkelaar ging aan de slag met het aan de man brengen van een te bouwen woningencomplex. De toekomstige eigenaren verenigden zich. Verkiezingen wierpen hun schaduwen vooruit, net als veranderde economische verwachtingen en financiële behoeften. Er ontstonden kwesties over de BTW, de sportvoorziening, de gebiedsinrichting, de grondprijs, het ontwerp, enzovoorts. Kortom, … » lees meer

Waterbeheer

Tussen een bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel en een ingenieursbureau ontstond een geschil over waterlopen. Men wenste actie om zowel financiële overwegingen als om de noodzaak van kwaliteitsbehoud. Om de laatste aarzelingen te overwinnen, spraken partijen vooraf afzonderlijk met de bemiddelaar. Partijen kwamen vervolgens binnen een week driemaal gezamenlijk bij elkaar. Hoewel de oorzaak een … » lees meer