Niet bindend advies

Projectbemiddeling kan een goede functie vervullen bij lopende bouwprojecten waarbij de verhoudingen tussen de opdrachtgever en de aannemer volledig verstoord zijn geraakt. Zo is één van de aangesloten projectbemiddelaars eens betrokken geweest bij een geschil tussen een projectontwikkelaar en een aannemingsbedrijf waarbij het werk nog ongeveer een jaar had te gaan om tot oplevering te komen. Oorzaak van de verstoorde verhoudingen was een groot verschil van mening over allerlei meerwerk dat zich inmiddels op het werk had voorgedaan. Dit meerwerk was volgens de aannemer onder meer veroorzaakt door onduidelijkheden danwel fouten in het bestek.

Partijen besloten tot inschakeling van één van de aangesloten projectbemiddelaars.

In het kader van de behandeling van de verschillende geschilpunten werd besloten deze per onderwerp te clusteren en per cluster een Niet Bindend Advies te laten uitbrengen door een zeer deskundige bouwrecht advocaat die onder de regie en verantwoordelijkheid van de projectbemiddelaar werkte. Er werd gekozen voor de methode van een Niet Bindend Advies omdat sprake was van veel onduidelijkheid bij partijen omtrent wat nu eigenlijk hun juridische positie was ten aanzien van de verschillende geschilpunten. Door middel van het Niet Bindende Advies dat was gebaseerd op informatie die door beide partijen aan de Niet Bindend Adviseur was verstrekt, kregen partijen inzicht in de haalbaarheid van de eigen standpunten in een eventuele procedure. Het Niet Bindend Advies droeg bij aan de ontnuchtering van partijen ten aanzien van hun eigen inschatting op succes in een eventuele arbitrale procedure. Doordat was afgesproken dat het advies ‘niet bindend’ zou zijn én in het kader van de bemiddelingsprocedure ook vertrouwelijk zou blijven als geen overeenstemming zou zijn te bereiken, bleven partijen hun autonomie volledig behouden.

De behandeling van de verschillende clusters vond plaats in een aantal rondes. Partijen bereikten een akkoord op ongeveer hetzelfde moment dat het werk door de aannemer aan de opdrachtgever werd opgeleverd.