De projectbemiddelaar

De Projectbemiddelaar helpt actief en initiërend om geschillen in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra, snel en professioneel op te lossen. Betrokken partijen zijn huurders, pachters, (verenigingen van) eigenaren, alle soorten uitvoerende en ontwerpende partijen en overheden. De Projectbemiddelaar werkt hierbij projectmatig naar een oplossing toe en ziet het geschil als een managementopgave. De Projectbemiddelaar geeft vanuit een onafhankelijke positie 360° feedback en helpt partijen inzicht te krijgen in hun eigen positie (en proceskansen). Hij opereert in het gebied tussen arbitrage/rechtspraak en mediation (het laatste inbegrepen) en schuwt desgewenst het eigen oordeel niet. Daarnaast fungeert hij als proactieve procesleider en biedt als voordelen: eenvoud, alle aspecten van het geschil kunnen aan de orde komen, snelheid, (relatief) goedkoop, niets uitsluitend, materiedeskundigheid, oplossing in eigen hand en vertrouwelijkheid waar nodig.